Online Teklif               Çalışma Süresini Hesaplayın   Firmanızın Tehlike Sınıfını Öğrenin  

isguvenligi

OSGB ( Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ) nedir?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış, işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek için oluşturulmuş, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, , en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli sağlayan kuruluşlardır.

101

İş Güvenliği Nedir?

İşyerlerinde çalışanların işin yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan tehlikelerden, bedensel ve ruhsal olarak zarar görmemesi için alınması gerekli hukuki, teknik ve tıbbi önemleri sağlamaya yönelik çalışmalardır.
İş Güvenliği kaza olduktan sonra konuyu ele alan değil, kaza olasılıklarını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapan teknik bir bilim dalıdır.

saglikgozetimi

İş Sağlığı Nedir?

Tüm iş gruplarındaki çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları iş otamlarının olumsuz şartlarından koruyarak işin ve işçinin biribirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş bir bilim dalıdır.

calismaortami

Acil Durum Planı Nedir?

Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir.


 

calismaplan

Risk Değerlendirmesi Nedir?

Sistematik metodlarla çalışma ortamı, şartları ya da çevrede var olan tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve kontrol etmek için nitel veya nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmalardır.